Rehado Náš tým

Náš tým

FYZIOTERAPEUTKA

Ing. Bc. Hana Doležalová

O mně…

Původně jsem vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně (Ing.), ale časem jsem si udělala Rekvalifikační kurz MŠMT ČR Sportovní a rekondiční masáže a začala masírovat. Líbil se mi kontakt s pacientem a zajímalo mě, proč a jak tělo funguje a rozhodla jsem se vystudovat fyzioterapii. Studium Fyzioterapie (Bc.) na FBMI ČVUT na Kladně jsem dokončila v roce 2021.

Od té doby pracuji v soukromé ambulanci. Dále se vzdělávám na postgraduálních kurzech.

Postgraduálnímu vzdělávání jsem věnovala přes 500 hod svého času.

Zároveň jsem jednou z lektorek akreditovaných kurzů MZ ČR paní Jarmily Čápové, jako jsou Bazální posturální programy a Inovované Klappovo lezení, kde vzděláváme další fyzioterapeuty.

V minulosti jsem absolvovala praxe např. na Neurologické klinice FNKV v Praze, v Rehabilitačním ústavu Kladruby či Vojenském rehabilitačním ústavu Slapy.

Doposud absolvované kurzy:

certifikovaný kurz MZ ČR Akrální koaktivační teorie (ACT)
certifikovaný kurz MZ ČR Inovované Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě
certifikovaný kurz MZ ČR Bazální posturální programy dle Čápové
kurz Palpační anatomie (Rehaeduca)
kurz Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání (Rehaeduca)
kurz Kinesiotaping
kurz Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (PhDr. Petr Bitnar)
kurz Fasciální manipulace Fascial Manipulation®/Stecco® – Level I a Level II

kurz Komplexní fyzioterapie žen s endometriózou (MAAT centrum)

DOLEŽAL, A., H. NOVOTNÁ a H. DOLEŽALOVÁ. Praktické využití polyEMG v rehabilitační ambulanci Povrchová elektromyografie (SEMG) a EMG biofeedback. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2020, 27(2), 59-61. ISSN 1211-2658.


REHABILITAČNÍ LÉKAŘ

MUDr. Aleš Doležal, CSc.

Motto „Naslouchejte svému pacientovi, říká Vám totiž svou diagnózu. W. Olser“

Absolvent lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Atestace z oboru Neurologie a Rehabilitační a fyzikální medicína

soukromý ambulantní neurolog v Rakovníku
soukromý rehabilitační lékař v Rakovníku
garant certifikovaného kurzu MZ ČR Bazální posturální programy dle Čápové, kde pravidelně přednáší
garant certifikovaného kurzu MZ ČR Inovované Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě, kde pravidelně přednáší
dále přednáší na menších kurzech paní Jarmily Čápové (Dětská diagnostika, Dětský kurz…)
pravidel přednáší na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze

Doposud absolvované kurzy:

kurz Manuální medicína
kurz Akupunktura
kurz Vojtova metoda část A
kurz Posuzování neurologicky nemocných v ILF Praha

V minulosti působil:

lékař na neurologickém oddělení ZUNZ Příbram
ambulantní lékař na OUNZ Rakovník, dále pak přednosta poliklinického oddělení OUNZ Rakovník
lékař kliniky rehabilitačního lékařství FNKV Praha (prof. MUDr. V. Janda, DrSc.)
Pracoviště dětské rehabilitace v NsP Rakovník a Denní dětský rehabilitační stacionář Praha 10
asistent katedry rehabilitace ILF Praha a Kliniky rehabilitační a fyzikální medicíny FNKV Praha
člen a odborný garant občanského sdružení Sdružení pro komplexní péči pro postižené DMO
předseda sekce pro Dětskou mozkovou obrnu
soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví neurologie
externí přednášející 3. LF UK Praha

Školící pracoviště:

školící místo v klinické EEG v ILF Praha
školící místo v EMG v ILF Praha
školící místo v Klinické neurologii ILF Praha

Stáže:

stáž expertů MZd ČR Toulouse Francie

Konference:

Světový kongres průmyslové neurologie Praha

předneseno Doležal A., Nedvídková H.: Zkušenosti s poškozením periferního neuronu z vibrací při práci horníků. Vyšlo v Pracov. lék. 38, 1986, No 7, 290-292s

Mezinárodní kongres Lille Francie 1991

poster Doležal A., Kraus J.,: Zkušenosti s terapií pohybových poruch dětského věku reflexní lokomocí, Čs. rehabilitace

DOLEŽAL A., NEDVÍDKOVÁ H.: Zkušenosti s poškozením periferního neuronu z vibrací při práci horníků. Pracov. lék. 38, 1986, No7, 290-292 s

DOLEŽAL A.: Juvenilní benigní amyotrofie horních končetin. Čs. Neurol. Neurochir. 47/80, 1984,109-112 s

DOLEŽAL A.: Klinické hodnocení přípravku Repanidal. Farmakoterap. Zprávy roč. 36, 1990 č 2 103-107s

KUŽEL V., DOLEŽAL A.: Bolestivá Ophthalmoplegie (Syndrom Tolosa-Huntův) Čs. Neurol. Neurochir. 44(77), 1981, č 6,396-399 s

DOLEŽAL A.,: Možnosti EMG biofeedbacku v terapii vertebrogenních poruch (disertační práce 1992, Praha LFUK)

DOLEŽAL A., KRAUS J.,: Zkušenosti s terapií pohybových poruch dětského věku reflexní lokomocí, Čs. Rehabilitace

KOFRÁNKOVÁ, M.; DOLEŽAL, A.: Vyhledávání motorických poruch v prvním roce života – senzitivita a specificita polohových reakcí.

DOLEŽAL, A., H. NOVOTNÁ a H. DOLEŽALOVÁ. Praktické využití polyEMG v rehabilitační ambulanci Povrchová elektromyografie (SEMG) a EMG biofeedback. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2020, 27(2), 59-61. ISSN 1211-2658.